Негізгі құралдарды сатып алу және жаңарту мақсатында несиелендіру

Өнім атауы Инвестицияларды қаржыландыру, негізгі құралдарды сатып алу және түрлендіру
Қарыз алушыға қойылатын негізгі талаптар Өтінім берілгенге дейінгі кем дегенде 6 ай жұмыс істеген тұрақты бизнес (үздіксіз)
Қаржыландырудың лимиттік мерзімі 7 жылға дейін
Транштар мерзімі Қаржыландыру лимиті күшінде болатын мерзім шегінде
Қаржыландыру мақсаты Негізгі құралдарды сатып алу, жаңарту (кеңейту/жақсарту/қайта құрылымдау)
Негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдік кезеңі  6-12 айдан артық емес
Қарыз валютасы теңге
Өтеу кестесі Ай сайын аннуитетті төлемдермен немесе негізгі борыш теңдей үлестермен. Қарызды өтеудің оңтайлы кестесіне жол беріледі.
Мерзімінен бұрын өтеу Толық немесе бір бөлігін өтеуге жол беріледі.
Кепілді қамтамасыз ету құрылымы Жылжымалы және жылжымайтын мүлік