«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

«Altyn Gasyr» депозиті

Заңды тұлғаларға арналған «Altyn Gasyr»салымының негізгі шарттары:
 
Салым валютасы Теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі
Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі Салым мерзімі ұзартылатын жағдайларды санамағанда, салымның бүкіл мерзімі аралығында белгіленген сыйақы мөлшерлемесі 
Салым бойынша азаймайтын қалған қаражат сомасы: KZT 50 000 000, 250 000 000
USD 250 000
EUR 150 000
RUB 8 000 000 000
Есептелген сыйақыны капиталдандыру Капиталдандыру қарастырылған
Сыйақы есептеу Айдағы және жылдағы нақты күннің мөлшерін есептеуге сүйене отырып, Шотқа, нақты кіріс қалдығына ақша түскен күннен кейінгі күннен бастап күнделікті жұмыс күндері жүзеге асады.
Сыйақы төлену Салымшыға күнделікті жұмыс күндері (есептелген күні) салым сомасын ұлғайтып (корпоративтік табыс салығының шегерілуімен), салым сомасына аударылу арқылы төленеді.
Қосымша жарналар Қарастырылған. Қосымша жарналар салымның ең жоғары сомасымен шектеледі.
Ішінара қаражат алу Қарастырылған. Шот бойынша шығыс операциялар азаймайтын қалатын қаражатпен шектеледі. Азаймайтын қалатын қаражат бұзылатын шығыс операциялары салым шартының мерзімінен бұрын бұзылуына әкеп соғады.
Салымды конвертациялау Конвертация қарастырылмаған
Ұзарту Салым шартына қосымша келісім жасалған жағдайда
Мерзімінен бұрын бұзу Егер салым орналастыру мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз болса, сыйақы төленбейді. Бұған дейін төленген сыйақы сомасы салым сомасынан ұстап қалынады;
Егер салым орналастыру мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық болса, сыйақы жылдығы 0,05% мөлшерлеме бойынша (корпоративтік табыс салығының шегерілуімен) қайта есептеледі. Бұған дейін төленген сыйақы сомасы салым сомасынан ұстап қалынады.
Сыйақы мерзімі мен мөлшерлемелері мерзімі, ай  Жылдық сыйақы мөлшерлемесі
тенге доллары США еуро ресей рублі
бастап50 000 000      дейін 249 999 999 бастап250 000 000     дейін 4 500 000 000 бастап 250 000               дейін 10 000 000 дейін 8 000 000 дейін 500 000 000
3 5,5% 6,0% 1,0% 0,5% 3,0%
6 6,0% 6,5% 1,5% 1,0% 5,0%
9 7,0% 7,5% 2,0% 1,5% 6,0%
12 7,5% 8,0% 2,5% 2,0% 7,0%
мерзімі, ай  Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
тенге доллары США еуро ресей рублі
бастап 50 000 000      дейін 249 999 999 бастап250 000 000 дейін 4 500 000 000 бастап 250 000               дейін 10 000 000 дейін 8 000 000 дейін 500 000 000
3 5,6% 6,2% 1,0% 0,5% 3,01%
6 6,2% 6,7% 1,5% 1,0% 5,06%
9 7,2% 7,8% 2,0% 1,51% 6,10%
12 7,8% 8,3% 2,5% 2,02% 7,25%