«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Валюталык бақылау


«Qazaq Banki» АҚ Сіздерге қағаз құжаттаманы тексеруге уақытты жоғалтпай, іскерлік серіктестермен сыртқы экономикалық байланыстарды бақылауға мүмкіндік беретін бағдарламаны қуана ұсынады.
Банктік қызметтер нарығында «Валюталық бақылау» бағдарламасының аналогтары жоқ және бірқатар артықшылықтарға ие:
  • Орналасқан орнына тәуелсіз әлемнің кез келген нүктесінен бағдарламаға кіру мүмкіндігі;
  • Экспорттық-импорттық байланыстар жағдайын тұрақты бақылау;
  • Жүргізілген төлемдер бойынша сомаларды бақылау;
  • Есепте тұрған тауарлар декларациялары, орындалған жұмыстар актілері, сонымен қатар тауарларды шеттен алу келу және жанама салықтарды төлеу туралы мәлімдемелер туралы ақпаратты алу;
  • Келісімшарттар бойынша репатриация мерзімінің ықтимал бұзуды болдырмау;
  • Банк маманының келуісіз бағдарламаға қосылу мүмкіндігісіз;
  • Бағдарламада жұмыс істеуге арналған қолайлы интерфейс.
«Валюталық бақылау» бағдарламасына рұқсат алу үшін Сізге тиісті шартты жасау үшін «Qazaq Banki» АҚ Валюталық бақылау бөлімінің қызметкеріне жүгіну қажет.

Валюталық бақылау бөлімінің қызметкерлерімен Сіз төменде көрсетілген байланыстар бойынша хабарласа аласыз:
Алматы қ.: +7(727) 250 55 77 ішкі  02945, 02025, 02011 
Астана қ.: +7(7172) 91 92 65 ішкі 01031, 01055 
Атырау қ.: +7(7122) 55 60 41 ішкі 06005 
Ақтөбе қ.: +7(7132) 41 13 15 ішкі 05022 
Қарағанды қ.: +7(7212) 50 70 74 ішкі 10049 
Қаскелең қ.: +7(7277) 17 99 88 ішкі 03013 
Тараз қ.: +7(7262) 99 90 92 (94, 95, 97) ішкі 08015 
Шымкент қ.: +7(7252) 39 40 70 ішкі 04037

  «Валюталық бақылау» бағдарламасына кіру