«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Акционерлер Qazaq Banki дамуына 60 млрд теңге бөлмекші

3 Қараша 2017 ж. | 14:32

«Bank RBK» АҚ төңірегіндегі оқиғалар салдарынан Qazaq Banki қаржылық ахуалы жайлы жекелеген негізсіз сыбыстарға байланысты «Qazaq Banki» АҚ былай деп хабарлайды.
«Qazaq Banki» АҚ акционерлерінің «Bank RBK» АҚ-мен бірігу жөніндегі келіссөздерді тоқтатқаны белгілі алдында жарияланған қосылу жөніндегі мәмілелерді техникалық іске асыру жүрмеді. Банк жеке қаржы институты ретіндегі даму стратегиясын жалғастыруда.
Qazaq Banki акционерлері үстіміздегі жылдың шілде-тамыз айларында жалпы 5,4 млрд теңгесомасына үстеп капиталдандыруды жүзеге асырды, қажетіне қарай Банкті одан әрі қолдауға дайын және осы мақсатта 60 млрд теңге мөлшерінде қор қалыптастырды.

«Qazaq Banki» АҚ Басқарма Төрағасы Ғани Тоқсанбаев: «Қазіргі күні нарықта, негізінде, екінші ондық банктеріне қатысты алғанда белгілі бір шиеленіс байқалады. Былтырғы жылдың соңында Қазинвестбанктің лицензиясынан айрылуы салдарынан осыған ұқсас жайт орын алғанын еске салғым келеді. Ол кезде акционерлер жеке қаражатының шамамен 40 млрд теңгесін салғанын қоса алғанда, Qazaq Banki-не қосымша өтімділік тартқан болатын. Мұндай қолдау Банктің 2016 жылды оң нәтижелермен аяқтауына мүмкіндік берді. Қазіргі жағдайда да акционерлердің уақытында жасалған қолдауы Банктің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететініне және клиенттер тарапынан сенім деңгейін арттыратынына сенімдіміз», - деді.
Қазіргі уақытта Qazaq Banki клиенттер алдындағы барлық міндеттерін толық орындауда және ҚР Ұлттық Банкінің пруденциялық нормативтерін сақтайды. Халықаралық шкала бойынша S&P халықаралық агенттігі берген қаржы институтының рейтингі 2014 жылда бері «В-» деңгейінде өзгеріссіз қалып отыр.
Банк қарқынмен дамуын және басты қаржы көрсеткіштерін жүйелік өзгертуді, ҚР өңірлеріндегі орналасу географиясын кеңейтуді, сондай-ақ Qazaq Banki клиенттері үшін барынша пайдалы әрі жайлы жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында жаңа иноовациялық жобаларды енгізуді жалғастыруды ниет етіп отыр.

01.10.2017 жылға дейінгі ахуалы бойынша Банк активтері 451 млрд теңгені құрады, соның ішінде кредиттік қоржын 348 млрд теңгеге жетті. Міндеттемелер 405 млрд теңгені құрады. Банктің жеке капиталы 46 млрд теңгені құрап отыр, соның ішінде жарғылық капитал 39 млрд теңге. 2017 жылғы 9 ай ішіндегі қаржылық нәтиже 1 462 млн теңгемөлшерінде қалыптасты.
 
Филиалдық желі Астана, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қарағанды, Қаскелең, Тараз, Шымкентқалаларында ұсынылған.
 
 
 
«Qazaq Banki» АҚ PR-қызметі:
Андрей Егорин
+7 (727) 380 39 51 (ішкі 00728)
+7 777 773 1099
A_yegorin@qazaqbanki.kz