«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

Әлеуметтік аударымдар сомаларын есептеуге қатысты

15 Қараша 2017 ж. | 10:43

Сізді «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 603 Қаулысымен «Әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы № 683 Қаулысына өзгерістердің енгізілгендігі туралы ақпараттандырамыз.
Қаулыға сәйкес әлеуметтік аударымдар Қорға әлеуметтік аударымдар жасалынатын міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушылар тізімдерін қосымшалай отырып, қолма-қол емес тәртіпте, есептік айдан кейінгі айдың 25 жұлдызынан кеш емес мерзімде «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» ҰАҚ арқылы төлеушілермен жасалынады.

Әлеуметтік аударымдарды есептеу кезінде тиынмен есептелген сомалар 1 теңгеге дейін жуықтатылады.

Жоғарыда мазмұндалғанмен байланысты Мемлекеттік корпорациямен әлеуметтік аударымдар үшін бақылаулардың келесі түрлері бекітілген:
- 2017 жылға әлеуметтік аударымдардың минималды сомасы 1 223 теңге (1 теңгеге дейін жуықталуын ескере отырып);
- 2017 жылға әлеуметтік аударымдардың максималды сомасы 12 230 теңге (1 теңгеге дейін жуықталуын ескере отырып);
Тиындарда есептелген әлеуметтік аударымдар сомалары Мемлекеттік корпорациямен төлеушілерге (түзету жасалынады) қайтарылады.
 

Құрметпен,
"Qazaq Banki"  АҚ