«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

QazaqBanki капиталды 8 млрд. теңгеге ұлғайтады

25 Желтоксан 2017 ж. | 16:28

«Qazaq Banki» АҚ (бұдан әрі- Банк) 22.12.2017 жылы Банктің жеке капиталының 8 млрд. теңгеге жоспарлы ұлғайтуының іске асырылғандығын хабарлайды.
 
«Qazaq Banki капиталының ұлғайтылуы Ұлттық Банктің пруденциялық нормативтердің өзгерістері және жаңа жылдан бастап ХҚЕС стандарттарының күшіне енуіне байланысты капиталға қойылатын барынша жоғарылатылған талаптарға толығымен сәйкес келуге ұмтылумен ғана талап етілмеген, - деп атап өтті Qazaq Bank iБасқармасының Төрағасы Ғани Тоқсанбаев, жүргізілген капиталсыздану Банктің бұдан әрі өсуі және оның несиелік рейтингтерін жақсарту үшін жеткілікті қаржы резервін қамтамасыз етеді».
 
Бұрындары атап өтілгендей, Qazaq Banki акционерлерімен клиенттер және серіктестер алдында міндеттемелерді орындау және қаржы институтының тұрақты қызмет көрсетуін қамтамасыз ету үшін 60 млрд теңге көлемінде қорды құрылған. Банк негізгі бөліктің түсімі 2018 жылдың қаңтарында күтілетін, мәлімделген сомадан алғашқы траншты алып үлгерді.
Жоғарыда аталған әрекеттер кезекті рет Банктің ағымдық акционерлерінің тұрақты негізде қаржы институтын дамытуға қолдау көрсетуге және Қазақстанның банктік жүйесінде оның позициясын нығайтуға даярлығын көрнекі түрде көрсете білді.
01.12.2017 жылғы жағдайы бойынша Банк активтері 429 млрд теңгені құрап, оның ішінде несие портфелі 339 млрд теңгеге жеткен. Міндеттемелер 382 млрд. теңгені құраған. Банктің жеке капиталы 47 млрд. теңгені, оның ішінде жарғы капиталы 39 млрд. теңгені құрады. 2017 жылдың 11 айы үшін қаржы нәтижесі 2 890 млн теңге көлемінде құралған.
 
Филиалдық желі келесі қалаларда ұсынылған: Астана, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қарағанды, Қаскелең, Тараз, Шымкент
 
«Qazaq Banki» АҚ PR-қызметі:
Андрей Егорин
+7 (727) 380 39 51 (ішкі 00728)
+7 777 773 1099
A_yegorin@qazaqbanki.kz