Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат

16 Наурыз 2018 ж. | 15:20

Осымен «Qazaq Banki»  Акционерлік қоғамы 2018 жылы 12 наурыз айында  (Банктің кіріс хаты 2018 ж. 14 наурыз №1965)    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Заңының  46  бап бойынша Банкке қатысты жазбаша нұсқама қолданғалы туралы хабарлайды.