ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫН БЕРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕ ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ

12 Маусым 2018 ж. | 14:46

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР!

«Qazaq Banki» АҚ төлем карталарын беру және қызмет көрсету жөнінде Шартқа өзгерістер енгізу туралы «Qazaq Banki» АҚ хабарлайды, оның ішінде Банкпен төлем ордерлерін/талаптарын орындау бойынша өзгерістер мен қосымшалар және Банктің ықыласы бойынша Priority Pass картасын бұғаттау.

Өзгерістер мен қосымшалар өз күшіне 28.06.2018ж. бастап енеді.

Енгізілген өзгерістер және қосымшалармен танысу үшін осыған кірініз.
 
Егер енгізілген өзгерістер келіспеушілік жағдайын туындатса, Клиент өзгерістер және (немесе) қосымшалар қолданылатын уақыты алдында, ТК үшін ағымдық шотты ашу, қызмет көрсету және төлем карточкасын шығару жөнінде Шартты бұзуға құқылы (бұдан әрі - Шарт), шартты бұзғаны үшін қосымша комиссияны төлемей, ол туралы Банкті жазбаша түрде өзгерістер енгізу алдында Шарттың бұзылуы туралы арызды беру арқылы хабарлауы құқылы. Клиент келіседі, егер Банкпен Шарттың бұзылуы туралы жазбаша хабарлама алынбауы кезінде немесе Клиенттің жазбаша хабарламаны алу кезінде, бірақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларға байланысты шоттың жабылмауында, Шарттағы өзгерістер Клиентпен құпталған және күшіне енген болып саналады.