Банк кредиторлары талаптары тізімінің 2-ші кезегіндегі кредиторға төлем жургізуді жүзеге асыру туралы

1 Шілде 2022 ж. | 12:17
01.07.2022ж. жағдай бойынша "QazaqBanki" АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк), Банк кредиторларының талаптары тізімінің екінші кезегіндегі "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ кредиторына 4 135 000 000,00 теңге сомасында төлем жүргізді, бұл кредитор алдындағы берешектің жалпы сомасының 20,15% - ын құрайды.