Тендерлік кепілдіктер және ақшалай қаражат кепіліне жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдіктер беру

Өнім атауы Тендерлік кепілдіктер және ақшалай қаражат кепіліне жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдіктер беру
Кепілдік мерзімі Тендерлік құжаттаманың немесе шарттың талаптарына сәйкес
Қаржыландыру мақсаты Қарыз алушының тендерге қатысуы
 
Шартты қамтамасыз ету
Кепіл қамтамасыз етуінің құрылымы «Qazaq Banki» АҚ орналастырылған ақша, қамтамасыз ету сомасы берешек сомасынан кем болмау керек