«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Интернет-Клиент

«Qazaq Banki» АҚ Сізге заңды тұлғаларға арналған «Интернет-Клиент»атты қашықтықтан қызмет көрсету жүйесін қуана ұсынып отыр. 
Ұзыннан-ұзақ кептелістер мен кезектерде тұрудың қажеті жоқ.

«Интернет-Клиент» жүйесі келесі операцияларды атқару мүмкіндігін береді:
  • ағымдағы шоттардан ұлттық валютада ақша аударымдары мен төлемдерін жүргізу;
  • ағымдағы шоттардан валюталық аударымдар жүргізу;
  • шетел валюталарын (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) қолма-қол ақшалай емес әдіспен сату және сатып алу;
  • шоттар бойынша үзінді жазбалар сұрау;
  • Банкке хаттар жіберу.

«Интернет-Клиент» жүйесінің артықшылықтары:
  • Банкпен жұмыс істегенде қауіпсіздікті жақсарту (негізгі тасушыларды пайдалану, кілтсөз бен электронды-сандық қолды бір уақытта пайдалану арқылы жүйеге кіру);
  • Қол қоятындар түрлі кеңселерде болуы мүмкін, ал төлемдерді Интернет арқылы қарауға, қол қоюға және әлімнің кез келген жеріне жіберуге болады;
  • Бірнеше бірінші және екінші қолды пайдалану мүмкіндігі;
  • Компанияңыздың басшысы төлемді қосымша авторизациялай алады;
  • Бүкіл ақпарат шынайы уақытта көрсетіледі және Банкпен деректерді үйлестірудің қажеттілігі жоқ.

Қосылу үшін Банк филиалдарына барып, шарт жасау керек.

«Интернет-Клиент» қашықтықтан қызмет көрсету жүйесін қостыру бағасы «Қашықтықтан қызмет көрсету. «Интернет-Клиент» БҚҚК жүйесі Заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустар мен адвокаттарға есеп-кассалық қызмет көрсетудің тарифтері.