«Qazaq Banki» АҚ-дағы валюталық бақылау


«Qazaq Banki» АҚ мына қызметтерді көрсетеді:
  • сыртқы экономикалық шарттар талаптарының, соның ішінде шарттар жобаларының Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасы талаптарына сәйкестігі мәселелері бойынша кеңестер;
  • банк клиенттері жүргізетін валюталық операциялардың заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкестігіне бақылауды жүзеге асыру;
  • келісімшарттың есептік нөмірін береді;
  • Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасының талаптарымен байланысты өзге қызметтер.