«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Банк кепілдіктері


"Qazaq Banki" АҚ клиенттерге тендерлік кепілдіктерді ұсынады:
 • жеңілдетілген схема бойынша;
 • кепілді қамсыздандыруды ұсынбай;
 • Qazaq Banki және басқа банктерге айналымға;
 • өтінім бір күнде қарастырады.

«Qazaq Banki» АҚ банктік кепілдіктердің келесі түрлерін де ұсынады:
 • бенефициармен жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындау кепілдігі.
 • бенефициармен жасалған шарт бойынша алдын ала төлемді жүргізу шарттарын орындау үшін шығарылған аванстық төлемді қайтару кепілдігі
Qazaq Banki банктік кепілдігінің артықшылықтары:
 • минималды комиссиялар;
 • құжаттардың минималды бумасы;
 • өтінімді қарастырудың минималды мерзімі;
 • 1 күнде кепілдікті ұсыну (қолданыстағы лимит шеңберінде, депозитті/ақшаны кепілге салумен);
 • сенімді банктен кепілдік хатты алу;
 • конкурсты өткізу өңірінде банктік және кепілдіктің басқа түрлерін алу (Алматы қ., Астана қ., Шымкент қ., Ақтөбе қ., Қарағанды қ., Тараз қ., Қаскелең қ.).
Кепілдіктер:
 • ақшаны/депозитті кепілге салумен;
 • жылжымалы және жылжымайтын мүлікті кепілге салумен;
 • қамсыздандырусыз (бланкілі кепілдіктер) беріледі.
Борышкерге/қарыз алуға/өтініш берушіге қойылатын талаптар:
 • «Qazaq Banki» АҚ филиалында және басқа қызмет көрсететін ЕДБ ағымдағы шоттың болуы;
 • ағымдағы шотқа ақшаның тұрақты түсуі;
 • тұрақты қаржылық күйі.
Кепілдікті ұсынудың талаптарын туралы толық ақпаратты төмендегі телефондар бойынша қоңырау шалып білуге болады:
 
1.     Алматы қ.:  +7(727)264 34 32, +7(727) 380 3951
2.     Астана қ.:        +7(717) 291 92 64
3.     Шымкент қ.:  +7 (725) 253 27 69
4.     Ақтөбе қ.        +7(713) 257 29 00
5.     Қарағанды қ.:   +7(721) 242 51 40
6.     Тараз қ.:            +7 (726) 243 32 31
7.     Қаскелең қ.:      +7(727) 388 52 34
8.     Атырау қ.:           +7 (7122) 55 60 44 
Банктің қаржылық кеңесшілері әрқашан барлық қызықтыратын сауалдарға жауап беруге және мүдделі болған кезде клиент үшін қолайлы уақытта банктік кепілдіктер бойынша дербес таныстырылымды жүргізуге дайын.
 
Тарифтермен «Тарифтер» бөлімінде танысуға болады.
 
Сіздерді «Qazaq Banki» АҚ филиалдарында күтеміз!