Банк кредиторлары талаптары тізімінің 2-ші кезегіндегі кредиторға төлем жургізуді жүзеге асыру туралы

1 Желтоксан 2022 ж. | 15:04
01.12.2022ж. жағдай бойынша "QazaqBanki" АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк), Банк кредиторларының талаптары тізімінің екінші кезегіндегі "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ кредиторына 4 650 000 000,00 теңге сомасында төлем жүргізді, бұл кредитор алдындағы берешектің жалпы сомасының 22,66 % - ын құрайды.