Қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша баға ұсыныстарын сұрату туралы хабарландыру

17 Шілде 2023 ж. | 08:53
Қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша
баға ұсыныстарын сұрату туралы хабарландыру
 
            «QazaqBanki» АҚ Тарату комиссиясы қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша иеліктен шығаруды немесе құқықтарды (талаптарды) баға ұсыныстарын қабылдауды туралы хабарлайды.
Иеліктен шығаруды немесе құқықтарды (талаптарды) Банктерді таратуды жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының қызметін мәжбүрлеп тоқтату қағидаларын және қызметі мәжбүрлеп тоқтатылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының, мәжбүрлеп таратылатын банктердің тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптарды, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агкнттігі Басқармасының 2020 қарашадағы №114 қаулысы бекітіледі  163 тармағының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады№
 
Баға ұсыныстарын сұратуды шарттары:
 
Сіздің әлеуетті сатып алушылар баға ұсыныстарын сұрату туралы хабарландыру банктік мекенжайынажарияланған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде "Қатаң конфиденциалды" белгісі бар баға ұсынысын жібереді.
 
Тарату комиссиясы әлеуетті сатып алушыларға қосымша ақпаратты құпиялылықты сақтау және қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша иеліктен шығару немесе құқықтарды (талаптарды) басқаға беру мүмкіндігін қарауға байланысты алынған ақпаратты жарияламау туралы келісімге қол қойылғаннан кейін ғана береді.
            Кредиттік топтама бойынша иеліктен шығарудың немесе құқықтарды (талаптарды) басқаға берудің ең жоғары құнын ұсынған тұлға әлеуетті сатып алушы деп танылады.
            Тарату комиссиясы әлеуетті сатып алушының баға ұсынысы келісілмеген жағдайда әлеуетті сатып алушыға қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша иеліктен шығарудан немесе құқықтарды (талаптарды) басқаға беруден бас тартады.
 
Төлем шарттары мен мерзімдері:
 
Қалыптастырылған кредиттік топтама бойынша құқықтарды (талаптарды) иеліктен шығару немесе беру төлемді бөліп төлеу түрінде төлеу талабымен мүмкін болады:
-         құқықтарды (талаптарды) иеліктен шығару немесе басқаға беру туралы шартқа қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелік күн ішінде кредиттік топтаманың құны бойынша ұсынылатын баға ұсынысының кемінде 30% бастапқы жарнадан кем емес;
-         кредиттік топтаманың ұсынылатын жалпы құнынан соманың қалдығы келесі күнтізбелік 12 ай ішінде ай сайын тең үлестермен төленеді.Скачать файл