Банк кредиторлары талаптары тізімінің 2-ші кезегіндегі кредиторға төлем жургізуді жүзеге асыру туралы

1 Қыркүйек 2023 ж. | 11:29
01.09.2023 ж. жағдай бойынша "QazaqBanki" АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк), Банк кредиторларының талаптары тізімінің екінші кезегіндегі "Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры" АҚ кредиторына 5 280 000 000,00 теңге сомасында төлем жүргізді, бұл кредитор алдындағы берешектің жалпы сомасының 25,74% - ын құрайды.