01.11.2023 ж.жағдай бойынша «QazaqBanki»АҚ

1 Қараша 2023 ж. | 09:44
01.11.2023 ж.жағдай бойынша «QazaqBanki»АҚ тарату комиссиясы(бұдан әрі– Банк), Банк кредиторларының талаптары тізімінің екінші кезегіндегі «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры»АҚ кредиторына 5 305 000 000,00 теңге сомасында төлем жүргізді, бұл кредитор алдындағы берешектің жалпы сомасының 25,86%- ын құрайды.