Вниманию клиентов АО «Qazaq Banki»
 
22 января 2020 года Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций № 52 Председателем ликвидационной комиссии АО «Qazaq Banki» назначена Отцова Анфиса Леонидовна.

Жеке тұлғаларға

Төлем карточкасының шотын толықтыру үшін деректемелер

Теңгеде есепке қосу үшін деректемелер
ЖСК Карточканың банктік шотының нөмірі (20 мәнді)
Бенефициар Банктік шот иесінің аты-жөні
Бенефициар Банкі «Qazaq Banki» АҚ
Бенефициардың БСК SENIKZKA
ЖСН Клиенттің – 20 разрядты шот ұстаушысының ЖСН
АҚШ долларында/Еурода есепке қосу үшін деректемелер («Qazaq Banki» АҚ шоттарынан)
ЖСК Карточканың банктік шотының нөмірі (20 мәнді)
Бенефициар Банктік шот иесінің аты-жөні
Бенефициар Банкі «Qazaq Banki» АҚ
Бенефициардың БСК SENIKZKA
ЖСН Клиенттің – 20 разрядты шот ұстаушысының ЖСН
АҚШ долларындағы ақшаны есепке қосу үшін деректемелер (шетелден аудару)
Account №KZ046010011000172831
№8900372605
Beneficiary Банктік шот иесінің аты-жөні
Beneficiary bank name JSC Qazaq Banki, Almaty, Kazakhstan
SWIFT SENIKZKA
Correspondent bank JSC "Halyk Bank"
Beneficiary Bank: Bank of New York Mellon NA USA
SWIFT HSBKKZKX
ЕУРОДАақшаны есепке қосу үшін деректемелер (шетелден аудару)
Account №KZ776010011000295483 
Beneficiary Банктік шот иесінің аты-жөні
Beneficiary bank name JSC Qazaq Banki, Almaty, Kazakhstan
SWIFT SENIKZKA
Correspondent bank JSC "Halyk Bank"
 
SWIFT HSBKKZKX