Жеке тұлғаларға

Төлем карточкасының шотын толықтыру үшін деректемелер

Теңгеде есепке қосу үшін деректемелер
ЖСК Карточканың банктік шотының нөмірі (20 мәнді)
Бенефициар Банктік шот иесінің аты-жөні
Бенефициар Банкі «Qazaq Banki» АҚ
Бенефициардың БСК SENIKZKA
ЖСН Клиенттің – 20 разрядты шот ұстаушысының ЖСН
АҚШ долларында/Еурода есепке қосу үшін деректемелер («Qazaq Banki» АҚ шоттарынан)
ЖСК Карточканың банктік шотының нөмірі (20 мәнді)
Бенефициар Банктік шот иесінің аты-жөні
Бенефициар Банкі «Qazaq Banki» АҚ
Бенефициардың БСК SENIKZKA
ЖСН Клиенттің – 20 разрядты шот ұстаушысының ЖСН
АҚШ долларындағы ақшаны есепке қосу үшін деректемелер (шетелден аудару)
Account №KZ046010011000172831
№8900372605
Beneficiary Банктік шот иесінің аты-жөні
Beneficiary bank name JSC Qazaq Banki, Almaty, Kazakhstan
SWIFT SENIKZKA
Correspondent bank JSC "Halyk Bank"
Beneficiary Bank: Bank of New York Mellon NA USA
SWIFT HSBKKZKX
ЕУРОДАақшаны есепке қосу үшін деректемелер (шетелден аудару)
Account №KZ776010011000295483 
Beneficiary Банктік шот иесінің аты-жөні
Beneficiary bank name JSC Qazaq Banki, Almaty, Kazakhstan
SWIFT SENIKZKA
Correspondent bank JSC "Halyk Bank"
 
SWIFT HSBKKZKX