«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

Төлем карточкаларының түрлері

Банк 2013 жылғы 01 сәуірден бастап Visa International халықаралық төлем жүйесінің келесі түрдегі төлем карточкаларын шығаратын Visa International халықаралық төлем жүйесінің қауымдасқан қатысушысы болып табылады:
 
Visa Electron
  • ең кең таралған және қол жетімді карточка
  • қолма-қол ақша алу, сауда мен қызметтердің ақысын электронды терминалдармен жарақталған сауда орындарында және Интернет желісінде төлеу мүмкіндігі
  • СТАНДАРТ, ДЕПОЗИТТІК, ЖАЛАҚЫ, ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫ/ӘЛЕУМЕТТІК және VIP өнімдерінің аясында шығарылады
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum
  • жоғары әлеуметтік мәртебені білдіретін артықшылықтағы платиналы карточка
  • жоғары деңгейдегі қызмет көрсету, тауарлар мен қызметтердің ақысын төлеу кезінде біршама бонустар алу
  • «Visa артықшылықтар әлемі» бағдарламасының аясындағы жеңілдіктер мен артықшылықтар
 «Сауданы қорғау» және «Ұзартылған кепілдік» бағдарламалары ұсынылады 
Visa Infinite
*Visa PayWave– Visa PayWav байланыссыз төлемдер технологиясын қолданатын сауда-сервистік кәсіпорындардың тауарларын/қызметтерін лезде төлеуге мүмкіндік беретін байланыссыз төлемдердің инновациялық технологиясы. Карточканы кассадағы немесе терминалдағы байланыссыз оқу құрылғысына жанастырсаңыз болғаны саудаңыз төленеді. Мұндай технологияны Visa PayWave логотипі бар жерлердің бәрінде пайдалануға болады.