«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы»

«Qazaq Banki» АҚ (бұдан былай – Банк) 2013 жылдың 22 қарашасында Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 21.05.2013 жылғы № 94-V Заңы күшіне енгендігін, оның талаптарын орындау мақсатында Сізге Сіздің дербес деректеріңізді жинау және өңдеуге Сіздің жазбаша келісімісізді ұсыну қажеттігі туралы хабарлаймыз.

Сіздің назарыңызды алынған дербес деректерді Банк банктік құпияны қорғау режиміне ұқсас режимде қорғайтындығына және тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына  сәйкес ғана қолданылатындығына аударамыз.
Дербес деректерді жинау және өңдеуге келісім нысанымен және дербес деректерді жинау және өңдеуге келісімді алуға қажет мақсаттар тізімімен Сіз Банктің кеңселерінде немесе Банктің корпоративтік сайтының жеке тұлғалар бөлімінен таныс бола аласыз.

Келісімде көрсетілген дербес деректер тізімі субъектінің тізімде көрсетілген барлық өзінің дербес деректерін ұсыну бойынша міндеттемесіне алып келмейді. Субъект Банкке субъектіге белгілі бір банктік қызметтерді көрсету (операцияларды орындау) үшін қажет болатын дербес деректердің көлемін ұсынатын болады.

Субъект келісімді бұдан кейін кез келген банктік қызметті алу (операцияларды орындау) мақсатында Банк субъектіден мұндай келісімді қайта талап етпеусіз, Банк кеңселерінде өтінішке қол қою арқылы Банкке бір рет ұсынады.

Банк кеңсесіне жүгінген кезде өзіңізбен бірге жеке бас куәлігіңіздің түпнұсқасы болуы тиіс.

Туындаған барлық сауалдар бойынша Банк кеңсесіне хабарласа аласыз.


Ынтымақтастық үшін алғыс білдіреміз.


Дербес деректердің тізімі