Жеке тұлғаларға

Кепілімен ақша

Атауы Шарттары
Мақсатты мәні Тұтыну мақсаттары
Міндетті шарт Несие валютасы мен қамтамасыз ету валютасының сәйкес келуі
Қамтамасыз ету Кепілге/кепілдікке қабылданатын Банк шотында орналастырылған ақша
Несие валютасы Теңге, АҚШ доллары, еуро
Сыйақы мөлшерлемесі Банкке ақшаны орналастыру барысында қолданыстағы мөлшерлемеге жылдық +3%
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі* 3% жылдықтан бастап
Несие берілетін ең қысқа мерзім 1 ай
Несиелудің максималды мерзімі 36  ай
Ең аз несие сомасы 150 000 теңге немесе 1000 еуро/АҚШ доллары
Несиенің максималды сомасы  Орналастырылған ақша сомасынан 95% артық емес 
Өтеу тәртібі
  • Аннуитетті төлемдер;
  • Дифференциалды төлемдер.

* Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі "Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.

«Qazaq Banki» АҚ филиалдарына хабарласып, несиелер жөнінде толық ақпарат алуға болады.

«Жеке тұлғаларға депозит кепілімен берілетін несие» несиелендіру шарттары «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 18.07.2013 жылғы №30 хаттамасының шешімімен бекітілген;
«Жеке тұлғаларға ақша кепілімен берілетін несие» несиелендіру өзгерістері «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 10.11.2017 жылғы №59 хаттамасының шешімімен бекітілген.