Жеке тұлғаларға

Кепілімен ақша

Атауы Шарттары
Мақсатты мәні Тұтыну мақсаттары
Міндетті шарт Несие валютасы мен қамтамасыз ету валютасының сәйкес келуі
Қамтамасыз ету Банк шотында орналастырылған ақша
Несие валютасы Теңге, АҚШ доллары, еуро
Сыйақы мөлшерлемесі Банкке ақшаны орналастыру барысында қолданыстағы мөлшерлемеге жылдық +3%
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі* 3% жылдықтан бастап
Несие берілетін ең қысқа мерзім 1 ай
Несиелудің максималды мерзімі 36  ай
Ең аз несие сомасы 150 000 теңге немесе 1000 еуро/АҚШ доллары
Несиенің максималды сомасы  Орналастырылған ақша сомасынан 95% артық емес 
Өтеу тәртібі
  • Аннуитетті төлемдер;
  • Дифференциалды төлемдер.

* Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі "Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.

«Qazaq Banki» АҚ филиалдарына хабарласып, несиелер жөнінде толық ақпарат алуға болады.

«Жеке тұлғаларға депозит кепілімен берілетін несие» несиелендіру шарттары «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 18.07.2013 жылғы №30 хаттамасының шешімімен бекітілген;
«Жеке тұлғаларға ақша кепілімен берілетін несие» несиелендіру өзгерістері «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 10.11.2017 жылғы №59 хаттамасының шешімімен бекітілген.