«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

Шұғыл мұқтаждарға арналған несие

                                                                                                                                                                                                                       
«Qazaq Banki» АҚ «Qazaq Banki несиелері бойынша мөлшерлемелерді төмендету» Науқанының басталғаны туралы хабарлайды.
Атауы Шарттары
Несие мақсаты  Несие/ несие желісі
 
Несиені қамтамасыз ету Жылжымайтын мүлік:
  • пәтер
  • тұрғын үй
  • басқа да жылжымайтын мүлік
Несие валютасы теңге, АҚШ доллары
Несие мерзімі 12 айдан бастап:
  • 120 айға дейін (кірістерді растаумен)
  •  84 айға дейін (кірістерді жанамалық растаумен)
  • 60 айға дейін (кірістерді растаусыз)
Несие сомасы 300 000 теңгеден бастап (АҚШ долларындағы эквивалентте)
Сыйақы мөлшерлемесі теңгеде -  20% жылдықтан бастап,
АҚШ долларында - 11,5% жылдықтан бастап*
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі** теңгеде -  29,4% жылдықтан бастап,
АҚШ долларында - 11,6% жылдықтан бастап
Комиссиялар комиссиясыз несие алу мүмкіндігі
Қажетті құжаттар тізімі
  • жеке басын куәландыратын құжат
  • жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші, техникалық және сәйкестендіру құжаттары
  • қарыз алушының (карыз алушының мердігерінің) жалақысын және басқа да кірістерін растайтын құжаттар
Банктің талап етуімен басқа да құжаттар сұралуы мүмкін.
 

«Qazaq Banki» АҚ филиалдарына хабарласып, несиелер жөнінде толық ақпарат алуға болады.
 
*несие шетелдік валютамен несие алуға жүгінбей тұрып, осы валютада соңғы 6 (алты) айдан бері алып келе жатқан кірісі бар тұлғаларға ғана беріледі
** Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі "Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.

«Кез келген мақсатқа арналған несие» несиелендіру шарттары» «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 18.07.2013 жылғы №30 хаттамасының шешімімен бекітілген;
«Несие жылжымайтын мүлік кепілімен» несиелендіру шарттары» «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 29.06.2013 жылғы №33 хаттамасының шешімімен бекітілген;
«Кез келген мақсаттарға арналған несиелер» өнімі бойынша толықтырулар «Qazaq Banki» АҚ Басқармасы отырысының 24.02.2017 жылғы №10 хаттамасының шешімімен бекітілген;       
«Жылжымайтын мүлік кепілімен несие» өнімі бойынша толықтырулар «Qazaq Banki» АҚ Басқармасы отырысының 24.02.2017 жылғы №10 хаттамасының шешімімен бекітілген.