«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

Автонесиелеу

Атауы Шарттары
Несие мақсаты
 • жаңа автокөлікті сатып алуға
 • пайдаланылған автокөлікті сатып алуға
Несиені қамтамасыз ету Сатып алынатын автокөлік
Несие валютасы Теңге, АҚШ доллары
Несие мерзімі 12 айдан бастап:
 • 60 айға дейін (кірістерді растаумен);
 • 36 айға дейін (кірістердің жанамалық растаумен)
Несие сомасы 300 000 теңгеден бастап (АҚШ долларындағы эквивалент)
Сыйақы мөлшерлемесі Жаңа автокөлікті сатып алуға:
 • Теңгеде – 21,5% жылдықтан бастап
 • АҚШ долларында – 13% жылдықтан бастап*
Қолданылған автокөлікті сатып алуға:
 • Теңгеде – 22% жылдықтан бастап
 • АҚШ долларында – 14% жылдықтан бастап
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі* Теңгеде - 29,3% жылдықтан бастап
АҚШ долларында - 18,8% жылдықтан бастап
Алғашқы жарна мөлшері 50% бастап
Комиссиялар комиссиясыз несие алу мүмкіндігі
Қажетті құжаттар тізімі
 • Қарыз алушының жеке басын куәландыратын құжат
 • Көлік құралының меншік құқығын растайтын құжаттар
 • Қарыз алушының (қарыз алушының мердігерінің) жалақысы мен басқа да кірістерін растайтын құжаттар
Банктің талап етуімен басқа да құжаттар сұралуы мүмкін.


«Qazaq Banki» АҚ филиалдарына хабарласып, несиелер жөнінде толық ақпарат алуға болады.
 
* несие шетелдік валютамен несие алуға жүгінбей тұрып, осы валютада соңғы 6 (алты) айдан бері алып келе жатқан кірісі бар тұлғаларға ғана беріледі
** Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі "Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі    Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.


«Автонесиелеу» несиелендіру шарттары» «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 18.07.2013 жылғы №30 хаттамасының шешімімен бекітілген;
«Автонесиелеу» несиелендіру өзгерістері «Qazaq Banki»АҚ Басқармасы отырысының 15.04.2016 жылғы №18 хаттамасының шешімімен бекітілген.