«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.

Жеке тұлғаларға

«Ипотекалық несие» Науқаны

Атауы Шарттары
Несие мақсаты жылжымайтын мүлік сатып алу
Несиені қамтамасыз ету
  • сатып алынатын жылжымайтын мүлік
  • қолдағы бар жылжымайтын мүлік
Несие валютасы теңге
Несие мерзімі 12 айдан бастап:
  • 180 айға дейін (кірістерді растаумен);
  • 120 айға дейін (кірістердің жанамалық растаумен)
Несие сомасы 500 000 теңгеден бастап
Сыйақы мөлшерлемесі теңгеде - 16,5% жылдықтан бастап
 
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі* теңгеде - 18,4% жылдықтан бастап
 
Комиссиялар комиссиясыз несие алу мүмкіндігі
Қажетті құжаттар тізімі
  • жеке басын куәландыратын құжат
  • жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші, техникалық және сәйкестендіру құжаттары
  • қарыз алушының (карыз алушының мердігерінің) жалақысын және басқа да кірістерін растайтын құжаттар

Банктің талап етуімен басқа да құжаттар сұралуы мүмкін.
 

Qazaq Banki» АҚ филиалдарына хабарласып, несиелер жөнінде толық ақпарат алуға болады.
 
*Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі «Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі    Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.

«Кез келген мақсаттарға арналған несиелер» өнімі бойынша Науқанды өткізу шарттары «Qazaq Banki» АҚ Басқармасы отырысының 17.02.2017 жылғы №8 хаттамасының шешімімен бекітілген.