«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

«Kóktem» банктік салымы

Негізгі шарттары
Валюта Теңге/АҚШ доллары/еуро/ресей рублі
Ең төмен сома / төмендетілмейтін қалдық Мерзімі,
ай
Салымның ең төмен сомасы
Теңге АҚШ доллары Еуро Ресей рублі
12 0 0 0 0
Срок, ставки вознаграждения Мерзімі,
ай
Атаулы мөлшерлемелері, % Тиімді мөлшерлемесі, %
Теңге АҚШ доллары Еуро Ресей рублі Теңге АҚШ доллары Еуро Ресей рублі
12 7 0,7 0,7 0,7 7,2 0,7 0,7 0,7
Төлемді / сыйақыны есептеу Ай сайын, айдың соңғы жұмыс күнінде
Сыйақыны төлеу Жинақ шотына(капиталдандыру)
Мөлшерлеменің бекітілу мерзімі Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі салымның әрекет ету мерзіміне бекітілген күйінде қалады
Қосымша салымдар Шектеусіз*
Бөлшектеп алу Қарастырылған (салымның ең төмен сомасына тең келетін төмендетілмейтін қалдыққа дейін).
Ақшаны бөлшектеп алған жағдайда сыйақы ашылу / келесі мөлшерлеме бойынша салымды ұзарту күнінен бастап есептеледі:
- шоттағы күнделікті кіріс қалдыққа теңгедегі салымдар үшін 3,5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 3,5%);
- шоттағы күнделікті кіріс қалдыққа шетелдік валютадағы салымдар үшін 0,5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 0,5%).
Артық төленген сыйақыны ұстап қалу ақшаны алғашқы бөлшектеп алынған операциялық күні іске асырылады. Мөлшерлеме өтінім-офертаның әрекет етуінің барлық мерзімінде әрекет етеді.
Мерзімінен бұрын бұзу шарттары Сыйақы келесі мөлшерлеме бойынша салымның ашылу / ұзартылу күнінен бастап есептеледі:
- шоттағы күнделікті кіріс қалдыққа теңгедегі салымдар үшін 3,5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 3,5%);
- шоттағы күнделікті кіріс қалдыққа шетелдік валютадағы салымдар үшін 0,5% (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 0,5%).
Артық төленген сыйақыны ұстап қалу ақшаны алғашқы бөлшектеп алынған операциялық күні іске асырылады
Ұзарту Шектеулерсіз.
Салымның осы түрінің әрекет етуін тоқтату туралы шешімді қабылдау жағдайында – ұзарту іске асырылмайды. Салымның әрекет ету мерзімінің аяқталуынан кейін ақша қалдығы салымшының ағымдық шотына аударылады.
Қосымша шарттар Салымды ашу/болуы жағдайында салымшыға «Депозиттік» өнім бойынша карточкасы ұсынылады
 
*Салымды орналастыру сәтінде Банктің жеке капиталынан Салымның 10 %(он пайыз) шотына орналастыру сомасының асып кетуі жағдайында келісім шарттары Директорлар Кеңесінің қарастыруына ұсынылады».