«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

Visa төлем карточкалары үшін GCAS Клиенттерді ғаламдық қолдау қызметі

Тәуліктің кез келген уақытында тегін халықаралық нөмір арқылы немесе келген еліңізге байланысты Visa клиенттерін Ғаламдық қолдау қызметінің тегін нөмірлерінің біріне қоңырау шалып, келесі қызметтердің кез келгенін пайдалана аласыз:
-  Карточканы шұғыл блоктау
-  Жоғалған карточканың орнына карточканы шұғыл ауыстыру
-  Карточка жоғалған жағдайда шұғыл қолма-қол ақша беру
 
Тегін қолдау көрсету нөмірі (Сингапур): 8-800-121-4321, гудоктан кейін 888-557-4447 нөмірін енгізіңіз.
 
Сонымен қатар +1 303 967 1090 нөмірін теріп, дүниежүзінің кез келген жерінен абоненттің есебінен қоңырау шалуыңызға болады.
 
GCAS қызметтері туралы толық ақпарат Visa www.visa.com.kzсайттарында орналастырылған.
 
Visa клиенттерін Ғаламдық қолдау  қызметі (GCAS) жылына 365 күн тәулік бойы жұмыс істейді. GCAS Карточкаларды ұстаушылар төлейтін және құны тарифтерге сәйкес анықталатын бірқатар қызметтер ұсынады:
 
Қызмет Құны
Жоғалған және ұрланған карталарды блоктау
Карталардың барлық түрлері 35 USD
Картаны шұғыл ауыстыру
Visa Electron 225 USD
Visa Classic 225 USD
Visa Gold, Visa Platinum және Visa Infinite 250 USD
Visa Business және Visa Corporate 250 USD
Шұғыл қолма-қол ақша беру
Visa Electron, Visa Classic, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Gold, Visa Business және Visa Corporate карталары 175 USD
Шұғыл сұрау қызметі (эмитент бас тартқан немесе орындаған немесе жойған сұрау)
Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite, Visa Business және Visa Corporate Cards 50 USD
Карталарды ұстаушылардың сұраулары
Visa Classic, Visa Gold және Visa Business 8 USD
Visa Platinum, Visa Signature және Visa Infinite 7.50 USD