«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

SMS банкинг


Өзіңіздің ұялы телефон нөміріңізге «SMS банкинг» қызметін қосу арқылы, Сіз келесі Белсенді қызметтерді жүзеге асыра аласыз:
  • шоттағы қалған қаражат жөнінде мәлімет алу үшін -  «bal»және карта нөмірінің соңғы 4 санын тересіз (мысалы, bal5879) және SMS-хатты 7111 нөміріне жолдайсыз.
  • мини-көшірмені алу үшін - «stm» және карта нөмірінің соңғы 4 санын тересіз (мысалы, stm5879) және SMS-хатты 7111 нөміріне жолдайсыз.
  • картаны бұғаттау үшін - «block» және карта нөмірінің соңғы 4 санын тересіз (мысалы, block5879) және SMS-хатты 7111 нөміріне жолдайсыз,
сондай-ақ, SMS-хаттарды төмендегілер бойынша алу:
  • қаражатты есептеу;
  • мақұлданған операциялар;
  • операциялардан ауытқу (мысалы,егер Сіз картаны жоғалтып қойсаңыз, және кімде кім онымен пайдалануды талаптанса);
  • жаңа қызметтер немесе Банктің акцияларымен.
 
SMS банкинг қызметіне қосылуға мүмкін:
  • Банктің кез келген бөлімшесінде;
  • Байланыс Орталығына хабарласу арқылы (тек, шотты ашу кезіндегі өтінімде көрсетілген ұялы телефон нөміріне);
  • my.homebank.kz қаржы порталы арқылы